HC5

 

 

V letošním roce HC Česká Lípa třídu HC5 neobsadila

 

 

    R E P O R T Á Ž E   Z E   Z Á P A S Ů
R O Z P I S  U T K Á N Í
S O U P I S K A  T Ý M U
H E R N Í  M O D E L

 

 

 

Copyright © 2012 - 2014, HC Česká Lípa o. s.